Våra kärnvärden

Vi har tre kärnvärden som ska genomsyra hur vi gör saker.

Engagerat

Med engagemang sätter vi oss in i invånarnas behov, er­bjud­er kun­skap och handlings­kraft för att göra deras tillvaro bättre. Vi till­handa­håller alltid bästa möjliga resursen för varje enskilt uppdrag.

Omtänksamt

Ett sätt att vara – att vi tar tillvara varje invånares intresse på ett sätt som gör att vi känner stolthet över att vi gjort det för allas bästa.

Utvecklande

Att vi främjar och driver ut­veck­­ling av samhället för allas bästa och finner glädje nu och i framtiden.

Det finns en policy som beskriver de förväntningar som finns på medarbetare och ledare. Den tar upp allt från vilket ansvar vi har för att exempelvis nå uppsatta mål till att ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Du kan läsa mer om det på Insidan när du är klar med den här utbildningen.