Om sidan

Detta är Östersunds kommuns introduktionsutbildning för nya medarbetare.

Webbsidorna är skapade i webb­publicerings­verktyget SiteVision och ägs av Östersunds kommun.