Du har en viktig roll

I filmen som följer får du lära dig mer om hur den demokratiska processen fungerar och vad som är din roll.

Hur styrs egentligen arbetet i kommunen och hur kan du påverka?