Vad gör vi?

I det här kapitlet får du koll på hur kommunen fungerar och styrs.

Vi visar också hur du som medarbetare är en av de viktigaste delarna i den demokratiska processen, eftersom det är du och alla vi andra som jobbar på kommunen som ska efterleva det som de förtroendevalda beslutar. Det styr våra uppdrag som vi ska utföra.

Framsidan av Östersunds rådhus