Du är med och utvecklar

Har du idéer som leder framåt med hjärtat? Här finns stora möjligheter att vara med och påverka hur vi genomför vårt gemen­samma arbete. Hur vi utvecklar nya sätt att utföra tjänster. Att utifrån egna erfarenheter och kunskap bidra till ett bättre Östersund.

Inspireras av några kollegor som varit med och utvecklat sin verksamhet framåt med hjärtat.

I nästa avsnitt möter du också vår kommundirektör Anders Wennerberg som berättar om sin syn på att jobba för ett bättre Östersund.