Östersund 2020

Att Östersunds framtid berör så många människor innebär en möjlighet att tillsammans påverka utvecklingen. För att vi ska behålla ett attraktivt Östersund behöver vi tillsammans skapa hållbar tillväxt.

Mer [*] Östersund

är vår tillväxtidé och ledstjärna i tillväxtarbetet. Stjärnan [*] symboliserar det som Östersund behöver mer av för att vara ett hållbart och attraktivt samhälle idag och i framtiden.

Titta på filmen så ser du vad vi menar.