Vad vill vi?

I det här kapitlet få du veta mer om vad vi vill och hur vi jobbar framåt för ett bättre Östersund.

Östersund är en kommun där människor trivs och dit folk vill flytta. Det visar våra årliga undersökningar. Vi har fått många utmärkelser och bekräftelser på att det vi gör för att ge såväl invånare som företagare en bra miljö att leva och växa i, har lyckats bra.

Men vi slår oss inte till ro med gamla meriter. Vi vill bli ännu bättre, på fler sätt och för fler människor. Därför har kommunen tagit fram en vision.

Här får du lära dig med om vad den står för och vad vi har den till.

Man som sufar i Storsjön