Vision

Vi kallar den "Ett hållbart Östersund". Då menar vi hållbart ur såväl ett demokratiskt, ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv. Den ska genomsyra hela vår verksamhet och värna om mångfald, jämställdhet, hälsa och kreativitet. Värden som får oss att trivas och vara stolta över Östersund. Den politiskt beslutade visionen lyder:

Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund

Men för att det ska bli ännu tydligare vad vi inom kommunens verk­sam­heter ska sträva mot har vi tagit fram en tjänstemannavision. Den bygger på den politiska visionen men beskriver med enklare ord vad vi ska jobba för. Kort och gott handlar det om att vi jobbar för:

Ett bättre Östersund

Flicka blåser ut maskros så att små Östersundshjärtan blåser iväg